Yu H?n - Yao Hun Thuyết Minh (1983)RSS Yu H?n - Yao Hun Thuyết Minh (1983)
Yu H?n - Yao Hun
Diễn viên: L?u V?nh, M?c Thi?u Thng, Ng?y Thu Hoa, Nh?c Hoa
Thể loại: Phim Ma
Thời lượng: Full
Quốc gia: Trung Qu?c
Năm phát hành: 1983
Trạng thái: Thuyết Minh
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: Chuy?n k? v? Ray Kroc, m?t th??ng nhn ? bi?n m hnh ?? ?n nhanh to b?o c?a hai anh em nh McDonald tr? thnh m?t trong nh?ng chu?i hng ?n l?n nh?t th? gi?i b?i n?i tham v?ng, lng kin tr v c? s? tn nh?n
T Thu?t H?c m The Boxers Omen.Diễn Viên: Phillip Ko,Shao,Yen Lin,Kar,Man Wai

T Thu?t H?c m The Boxers OmenViệt Sub Năm: 1983

Th?p nin 80 th? k? tr??c l th?i ?i?m dng phim kinh d? c?a ?i?n ?nh H?ng Kng pht tri?n h?t s?c m?nh m?, trong ? c khng t phim k?t h?p gi?a kinh d? v 18+ m ?i ??u ph?i k? t?i Shaw Brothers, T Thu?t H?c m l m?t v d? tiu bi?u cho ?i?u ny.

Ngi Lng B ?n Laddaland.Diễn Viên: Saharat Sangkapreecha,Piyathida Woramusik,Athipich Chutiwatkajornchai

Ngi Lng B ?n LaddalandViệt Sub Năm: 2011

Thi quy?t ??nh mua m?t ngi nh m?i cho v?, Pan, cng hai ??a con t?i khu Ladda. M?i th? ??u t?t ??p... cho ??n m?t ngy ng??i ta pht hi?n xc ch?t c?a c h?u gi b? gi?t d man trong ngi nh c?nh bn. Thi bu?c ph?i quy?t ??nh l?a ch?n ? l?i ngi nh m anh t?ng ao ??c hay ph?i b? ?i v s? an ton c?a gia ?nh khi l?i ??n v? oan h?n c?a c gi n? xu?t hi?n.

Ch?i Ngi 3 Art Of The Devil 3.Diễn Viên: Elizabeth Di Prinzio,Sarah Kathryn Harrison,Bill Oberst Jr,Grey Damon,Elizabeth

Ch?i Ngi 3 Art Of The Devil 3Việt Sub Năm: 2008

B? phim m? ra v?i m?t nh ?o thu?t, Dit, tra t?n ch? c? c?a mnh v ?i h?i nh?ng th? 3 m?t , m s? lm cho anh ta m?t ?? t? ??y ?? c?a Ba-Eyed Thin Cha. Ch? c?nh bo r?ng Dit khng th? x? l t?t c? cc ma thu?t ?en, ng ???c h?p th?. Dit ?m th?y c? c?a mnh ? trn v c? g?ng ?? ?o ra m?t th? 3, nh?ng ng gi d??ng nh? khng c n

Unknown2017-06-10 00:45:35

Yu H?n - Yao Hun Thuyết Minh (1983)

chuyn k v ray kroc mt thng nhn bin m hnh n nhanh to bo ca hai anh em nh mcdonald tr thnh mt trong nhng chui hng n ln nht th gii bi ni tham vng lng kin tr v c s tn nhnyu h?n,xem phim yu h?n,download yu h?n,xem online yu h?n hd,xem yu h?n nhanh,tai phim yu h?n,yao hun,xem phim yao hun,download yao hun,xem online yao hun hd,xem yao hun nhanh,tai phim yao hun,l?u v?nh,m?c thi?u thng,ng?y thu hoa,nh?c hoa