Tiên Hiệp Kiếm Immortal Sword Hero.Diễn Viên: Tưởng Nghị,Trần Tú Lệ,Trần Uy Hàn

Tiên Hiệp Kiếm Immortal Sword HeroThuyết Minh Năm: 2015 (Tập 42/42)

bắt nguồn về câu chuyện của nhân vật Âu Dã Tử - ông tổ của nghề đúc kiếm cổ đại Trung Quốc. Ông từng đúc cho Việt Vương Câu Tiễn, Trạm Lư, Cự Khuyết, Thắng Tà, Ngư Tràng, Thuần Quân 5 thanh bảo kiếm. Và cũng đã đúc cho Sở Chiêu Vương 3 thanh kiếm - Long Uyên, Thái A, Công Bố, từ đó danh tiếng vang xa.

Xem Phim Thập Nhị Đàm - Twelve Legends Thuyết Minh (2021) - Tập 001 - Xem Phim Online Hay, Xem Phim Online Nhanh

đại gia kim thạch kim tính kiên tiếng tăm hiển hách vốn được hoá từ tảng đá nữ oa vá trời tu luyện thành người đến nhân gian đã hàng ngàn năm ngài yêu dạ minh sâu sắc vì muốn giúp dạ minh vượt qua lôi kiếp mà bắt đầu một chuyến hành trình kỳ ảo đi tìm 8220 con dấu 8221thập nhị đàm,xem phim thập nhị đàm,download thập nhị đàm,xem online thập nhị đàm hd,xem thập nhị đàm nhanh,tai phim thập nhị đàm,twelve legends,xem phim twelve legends,download twelve legends,xem online twelve legends hd,xem twelve legends nhanh,tai phim twelve legends