K? Th Ng?t Ngo - Sweet Enemy Thuyết Minh (2017)RSS K? Th Ng?t Ngo - Sweet Enemy Thuyết Minh (2017)
K? Th Ng?t Ngo - Sweet Enemy
Diễn viên: Choi Ja, Hye, Jang Jung, Hee, Kim Hee, Jung
Thể loại: Ti?nh Ca?m
Thời lượng: (103/??)
Quốc gia: Trung Qu?c
Năm phát hành: 2017
Trạng thái: Thuyết Minh
Thêm phim vào hộp để xem sau
Nội dung: cu chuy?n v? c gi t?t b?ng Oh Dal-nim tr? nn kh?n kh? khi b? ?? oan trong m?t v? tai n?n ch?t ng??i. Hong Se-na v Jung Jae-hee ch?i thn v?i nhau t? nh? v cng thch Choi Sun-ho. Khi ch?ng ki?n Sun-ho ? c?u hn v?i Jae-hee, Se-na quy?t ??nh s? by t? tnh c?m c?a mnh v?i Sun-ho.
Unknown2018-12-27 07:07:13

K? Th Ng?t Ngo - Sweet Enemy Thuyết Minh (2017)

cu chuyn v c gi tt bng oh dal nim tr nn khn kh khi b oan trong mt v tai nn cht ngi hong se na v jung jae hee chi thn vi nhau t nh v cng thch choi sun ho khi chng kin sun ho cu hn vi jae hee se na quyt nh s by t tnh cm ca mnh vi sun hok? th ng?t ngo,xem phim k? th ng?t ngo,download k? th ng?t ngo,xem online k? th ng?t ngo hd,xem k? th ng?t ngo nhanh,tai phim k? th ng?t ngo,sweet enemy,xem phim sweet enemy,download sweet enemy,xem online sweet enemy hd,xem sweet enemy nhanh,tai phim sweet enemy,choi ja,hye,jang jung,hee,kim hee,jung